Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Департамент соцзахисту у межах компетенції позитивно вирішує питання зі звернень громадян

    Право громадян звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів передбачене статтею 40 Конституції України та регулюється Законом України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 № 393/96-ВР, Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 та іншими нормативними документами.

 

 Конституція України про право на звернення громадян (витяг)

 Закон України "Про звернення громадян"

 Інструкція з діловодства за зверненнями громадян... Постанова КМУ від 14.04.1997 № 348 (із змінами)

 Класифікатор звернень громадян. Постанова КМУ від 24.09.2008 N 858

 

 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН 

Хмельницького  дошкільного навчального закладу№35 "чебурашка"                       

Посада

Прізвище, імя, по батькові

Дні тижня та години прийому

Завідувач

Герасимчук Лариса Вікторівна

Вівторок – 15.00-18.00

Четвер – 08.00-11.30

Бухгалтерська служба

Слободян Інна Володимирівна

 

Вівторок – 09.00-10.00

Четвер – 16.00-17.00

Заступник завідувача

господарства

Годованюк Наталія Ігорівна

Середа – 9.00-11.00

Діловод

Зярська Олена Сергіївна

Вівторок – 13.00-17.30

П’ятниця – 13.00-17.30

Вихователь-методист

Денисова-Горобець К.С.

Понеділок – 8.00-12.00

Практичний психолог

Кравчук Марина Василівна

Вівторок– 8.30-10.30

Четвер –15.30-17.30

Сестра медична старша

Вансович Неля Василівна

Четвер – 08.00-12.00

Сестра медична з дієтичного харчування дітей

Зборовська Ірина Андріївна

Понеділок – 8.00-12.00


РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН 

Витяг із Закону України «Про звернення громадян» 

        Стаття 5. Вимоги до звернення
        Звернення адресуються органам державної влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
        Звернення може бути подано окремою особою (індивідуальне) або групою осіб (колективне).
        Звернення може бути усним чи письмовим.
        Усне звернення викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується (реєструється) посадовою особою.
        Письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).    
        У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
        Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПИСЬМОВОГО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН 

 

                                                                                                            Кому ____________________________________

                                                                                                                                    (назва організації) 

                                                                                                            _________________________________________ 

                                                                                                                           (Прізвище, ім’я, по батькові 

                                                                                                            __________________________________ 

                                                                                                                   повна адреса, соціальний стан заявника)  

З в е р н е н н я

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(індивідуально чи колективно) 


        Суть порушеного питання_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Дата                                                                                                                                                                                                         підпис


 

ЗВЕРНЕННЯ, ЯКІ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЮ 


        Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
        Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
        Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
        Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

 

ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

           Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян

        Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.         

        Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.
        На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.
        Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

ОСОБИСТИЙ ПРИЙОМ ГРОМАДЯН 

        Стаття 22. Особистий прийом громадян
        Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
        Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
        Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
        Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
  • uCoz Community
  • uCoz Manual
  • Video Tutorials
  • Official Template Store
  • Best uCoz Websites