Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Атестація педагогічних працівників

                                                                                                                                              

Перелік кваліфікаційних категорій та вимоги до їх присвоєння

За результатами атестації педагогічним працівникам присвоюють такі кваліфікаційні категорії (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010 № 930  08.08.2013  N 1135 Про затвердження Змін до Типового положення  про атестацію педагогічних працівників та постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800 Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників)

 • спеціаліст;
 • спеціаліст другої категорії;
 • спеціаліст першої категорії;
 • спеціаліст вищої категорії.

Аналогічна норма визначена й Переліком кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженим постановою КМУ від 23.12.2015 № 1109.

Які ж вимоги встановлені до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій?

Дізнайтеся з таблиці.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Кваліфікаційна категорія

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації працівника

Спеціаліст

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння вихованцями програм, Базового компонента дошкільної освіти
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з питань розвитку дітей
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з батьками, колегами
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст другої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння вихованцями програм, Базового компонента дошкільної освіти
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з питань розвитку дітей
 • використовує індивідуальний підхід до вихованців
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи та ефективно застосовує їх
 • упроваджує інноваційні технології в навчально-виховний процес
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє встановлювати контакт з батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст першої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння вихованцями програм, Базового компонента дошкільної освіти
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з питань розвитку дітей
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує індивідуальний підхід до вихованців
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей розвитку дітей
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи та ефективно застосовує їх
 • упроваджує інноваційні технології, перспективний педагогічний досвід у навчально-виховний процес
 • використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

Спеціаліст вищої категорії

 • має повну вищу освіту (диплом спеціаліста або диплом магістра)
 • здатний забезпечувати засвоєння вихованцями програм Базового компонента дошкільної освіти
 • формує в учнів/вихованців навички самостійно здобувати знання активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу
 • володіє широким спектром стратегій навчання та виховання
 • застосовує нестандартні форми проведення занять
 • знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології
 • знає теоретичні основи та сучасні досягнення науки з питань розвитку дітей
 • лаконічно, образно і виразно подає матеріал
 • використовує індивідуальний підхід до вихованців
 • володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням розвитку дітей
 • використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі
 • постійно вдосконалює свій професійний рівень
 • володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, педагогічними засобами, різними формами роботи та активно й ефективно застосовує їх, поширює у професійному середовищі
 • упроваджує перспективний педагогічний досвід у навчально-виховний процес
 • продукує оригінальні, інноваційні ідеї
 • використовує методи компетентністно-орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу
 • уносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховний процес в навчальному закладі
 • обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту
 • уміє розв’язувати педагогічні проблеми
 • уміє аргументувати свою позицію, володіє ораторським мистецтвом
 • уміє встановлювати контакт з батьками, колегами, є авторитетом для них
 • дотримується педагогічної етики, моралі

 

Діяльність атестаційної комісії І рівня

Атестаційна комісія, створена на базі навчального закладу, є атестаційною комісією І рівня. Створюють її на один рік до формування нового складу атестаційної комісії.

Склад атестаційної комісії

Створює атестаційну комісію та затверджує її склад керівник навчального закладу своїм наказом.

До складу атестаційної комісії входять: голова, заступник голови, секретар та інші члени атестаційної комісії. Головою атестаційної комісії є завідувач (вихователь-методист) навчального закладу. Він як керівник навчального закладу та голова атестаційної комісії під час атестаційного періоду має дотримуватися вимог, передбачених Типовим положенням і виконувати такі обов’язки:

Обов’язки атестаційної комісії навчального закладу

Пам’ятка

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngЗатвердити до 20 жовтня графік роботи та список педагогічних працівників, які атестуються.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngУхвалити до 20 жовтня рішення щодо перенесення строку чергової атестації певних працівників, якщо є відповідні заяви працівників.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/qec8oh.png

Рішення про перенесення атестації можна ухвалювати і в інші строки.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.png

Ознайомити працівників, які атестуються, з графіком проведення атестації під підпис.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngВивчити відповідно до затвердженого графіка до 15 березня педагогічну діяльність осіб, які атестуються:

 • відвідати різні види роботи з дітьми;
 • проаналізувати досягнення вихованців;
 • ознайомитися з діловою документацією щодо виконання педагогічними працівниками своїх посадових обов’язків, їхньої участі у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи тощо.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngВести протоколи засідань атестаційної комісії. Кожен протокол підписують члени атестаційної комісії, присутні на засіданні.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/qec8oh.png

Члени атестаційної комісії можуть у письмовій формі викласти окрему думку щодо рішення атестаційної комісії та додати її до протоколу.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngОзнайомити під підпис педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності не пізніш як за 10 днів до проведення атестації.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngОформити атестаційний лист у двох примірниках за формою згідно з додатком до Типового положення на кожного педагогічного працівника, який атестується.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngПовідомити під підпис працівникам, які атестуються, рішення атестаційної комісії одразу після підсумкового засідання.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/qec8oh.pngЗасідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення ухвалюється більшістю голосів членів атестаційної комісії, присутніх на засіданні. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» рішення ухвалюється на користь працівника, який атестується.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/q8_e3z.pngВидати під підпис педагогічним працівникам, які атестуються, другі примірники атестаційних листів не пізніше трьох днів після підсумкового засідання.

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу №35 у 2020/2021 навчальному році

Графік роботи атестаційної комісії Хмельницького дошкільного навчального закладу № 35 у 2020/2021 навчальному році

Список педагогічних працівників, які атестуються у 2020/2021 н.р.

З В І Т про результати атестації педагогічних працівників Хмельницького дошкільного навчального закладу №35 «Чебурашка» у 2020/2021 навчальному році

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогів

Атестацію на відповідність займаній посаді з присвоєнням кваліфікаційних категорій проводять щодо вчителів та викладачів усіх спеціальностей, а також щодо вчителів-дефектологів, методистів, вихователів, вихователів-методистів, соціальних педагогів, практичних психологів, логопедів, вчителів-логопедів, завідувачів логопедичними пунктами, педагогів-організаторів, концертмейстерів, художніх керівників, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, праці та слухових кабінетів, які мають вищу педагогічну або іншу вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогів наведено у таблиці:

Посада

Вимоги

Учитель-дефектолог (логопед, сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог)

Повна вища педагогічна освіта зі спеціальності дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями)

Соціальний педагог

Повна вища педагогічна освіта зі спеціальності соціальна педагогіка

Практичний психолог

Повна вища освіта зі спеціальності практична психологія, психологія

Вихователь

Повна вища педагогічна освіта зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом

Вихователь-методист

Повна вища педагогічна освіта зі спеціальності дошкільна освіта, дошкільне виховання або дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна з цієї самої спеціальності, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом

Музичний керівник

Повна вища музично-педагогічна освіта або дві освіти, одна з яких — неповна вища або базова музична освіта, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом

Інструктор з фізкультури

Повна вища фахова педагогічна освіта або повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дошкільна освіта

Інструктор слухового кабінету навчального закладу для дітей зі зниженим слухом

Повна вища педагогічна освіта за спеціальністю дефектологія (сурдопедагогіка) або корекційна освіта (за нозологіями)

 

Підвищення кваліфікації

Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

https://e.profkiosk.ru/service_tbn2/rwzzod.pngПідвищення кваліфікації — це підвищення рівня готовності особи до виконання її професійних завдань та обов’язків або набуття особою здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань.

Тому умовою чергової атестації педагогічних працівників є обов’язкове проходження не рідше одного разу на п’ять років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Ця вимога не розповсюджується на педагогічних працівників, які працюють перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу.

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу №35”Чебурашка”

в підбірці використані методичні рекомендації з сайту MCFR

Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту
 • uCoz Community
 • uCoz Manual
 • Video Tutorials
 • Official Template Store
 • Best uCoz Websites